Biz Kimiz

IEEE NEDİR ?

IEEE teknolojik gelişme konusunda dünyanın en büyük profesyonel topluluğudur. Elektrik, elektronik, bilgisayar bilimleri ve çağdaş uygarlığın temelinde yer alan diğer bilim ve teknoloji alanlarında çalışan profesyonellere hizmet vermek için tasarlanmıştır. Konferanslar, teknoloji standartları, eğitim etkinlikleri ve dünya çapında bilinen yayınlarıyla küresel bir topluluk olarak var olur. IEEE’nin kökleri, elektrik enerjisinin toplumun önemli bir parçası olmaya yeni yeni başladığı 1884′e kadar uzanır.

IEEE Bölge Yapısı

IEEE, Region isimlendirmesiyle 10 farklı bölgede faliyet gösteren bir yapıya sahiptir. ABD merkezli enstitünün bölgelendirme aşamasında “Region 1-6″ ABD içinde dağılmıştır. Türkiye ise Region 8 içinde yer almaktadır.

IEEE’nin Anlamı

IEEE kısaltması telaffuz edilirken “E” üçlemesi art arda söylenmez, ingilizce “ay tiripıl i” olarak okunur. Açılımı “Institute of Electrical and Electronics Engineers” olarak belirlendikten sonra, zaman içinde bir çok çeşitli bilim dalı ve farklı disiplinlerin katılımı ile giderek büyüyen yapısı “Institute of Engineers and Everybody Else” açılımıyla sergilemiştir.

Ancak, dünyanın en büyük teknik profesyonel topluluğu olan IEEE’nin üyeleri her türlü mühendis, bilim insanı ve ilgili uzmanlardan oluşur. IEEE, elektrik ve elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, yazılım geliştiriciler, bilgi teknolojisi uzmanları, fizikçiler, hekimler beraberinde bir çok sosyal bilim dallarından da üye ve takipçileri bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı topluluk, resmi belgeler dışında, tam ismi kullanılmaz ve basitçe IEEE olarak bilinir.

IEEE Gerçekleri

  • IEEE’nin 160′tan fazla ülkeden 450,000′den fazla üyesi vardır; bunların yarısından fazlası ABD dışındandır.
  • 100,000′den fazla öğrenci üyeye sahiptir.
  • IEEE, Dünya çapında 10 coğrafik bölge ve 333 alt bölgeden oluşur.
  • 80 ülkedeki üniversite ve kolejlerde 2,173 IEEE öğrenci kolu bulunmaktadır.
  • 38 alt topluluğu ve 7 teknik konseyiyle farklı ilgi alanlarına hitap eder.
  • IEEE Xplore Digital Library içerisinde 3 milyondan fazla belge vardır. Bu belgeler her ay 8 milyondan fazla indirilme sayısına sahiptir.
  • IEEE bünyesinde geliştirilmekte olan 1,500′den fazla standart ve proje vardır.
  • 148′den fazla gazete ve dergi IEEE tarafından yayınlanmaktadır.
  • 81 ülkede 1,300′den fazla konferansı destekler.

BİZ KİMİZ ?

IEEE BAUN; 2013 yılından beri Balıkesir Üniversitesi Mühendislik‐Mimarlık Fakültesinde topluluk faaliyetleri yürütmektedir.2015 yılı itibari ile 300 kişilik üyeyi bünyesinde bulundurmaktadır. IEEE BAUN; Region 8 denilen Avrupa Asya ve Afrika’yı da içine alan 8.bölgede çalışmaktadır. Türkiye’de toplam 66 üniversitede aktif olarak çalışan IEEE Türkiye yapısı her yaz IEEE Türkiye Öğrenci Kolları Kongresi ve her ara tatil döneminde IEEE Başkanlar Kurultayı etkinliklerinde bir araya gelir ve çok yoğun bir bilgi, tecrübe aktarımı gerçekleştirir. Bunun yani sıra her dönem bölge toplantıları ile üniversiteler arasındaki iletişim canlı tutulmaya çalışılır.

IEEE BAUN yapısı hem teknik komiteleri hem de sosyal komiteleri bünyesinde bulunduran bir topluluktur. Kişiler IEEE BAUN yapısında ilgi alanlarına göre istedikleri komite veya komitelerde çalışırlar. İster teknik ister sosyal kariyer üzerine çalışmalar yaparak kendi gelişimlerini IEEE BAUN ailesiyle beraber tamamlarlar. Kişilerin takım çalışması, kişisel gelişim, sorumluluk bilinci, koordinasyon sağlama ve topluluk önünde konuşma gibi çeşitli özelliklerini geliştirmelerinin yanı sıra teknik eğitimler, teknik projeler ve araştırmalarıyla kişilerin kendi alanlarında da uzmanlaşmalarını sağlar.

IEEE BAUN şirketler ile öğrenciler arasında bir köprü görevini sürdürürken çalışmaları içerisinde öğrencilerin yarar görmesini önemle gözetir.