Cafe TeaWieTy

IEEE BAUN ÖĞRENCİ KOLU WOMEN IN ENGINEERING KOMİTESİ

CAFE  TEAWIETY PROJESİ

  • CAFE TEAWIETY NEDİR?

CAFE  TEAWIETY , IEEE BAUN  SB-WOMEN IN ENGINEERING Komitesi  altında ülkemizdeki kurumsal şirketlerde uygulanan “CAM TAVAN SENDROMU” na yönelik gerçekleştirilecek bilinçlendirme projesidir.

  • CAM TAVAN SENDROMU NEDİR?

Cam tavan kavramı, 1970’lerde ABD’de “ kadınların üst kademe yönetim pozisyonlarına ulaşmasını engelleyici davranışsal ve örgütsel önyargılardan kaynaklanan görünmez yapay engelleri ” tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Cam tavan sendromu, kadınların işletmenin üst kademe yönetim pozisyonlarına ulaşmada karşılaştığı engelleri nitelendirmektedir. Bu engellerin kesin olarak gözle görülür olmaması, kavramın “cam tavan” şeklinde isimlendirilmesine yol açmıştır. Bir işletmede cam tavan sendromunun var olup olmadığına ilişkin olarak araştırmacılar ücret, terfi, yönetsel pozisyonlardaki kadın oranı ve üst kademe pozisyonlardaki kadın yönetici sayısı gibi farklı kriterler kullanmaktadırlar. Literatürde cam tavan kavramının esası, cinsiyet temelli engeller olarak görülmektedir.

Cam tavan oluşumuna yol açan unsurlar bireysel, örgütsel ve toplumsal faktörler etrafında toplanır.

Bireysel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller Örgütsel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller Toplumsal Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
• Çoklu Rol Üstlenme 

• Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

• Örgüt Kültürü

• Örgüt Politikaları

• Mentor Eksikliği

• Informal İletişim Ağlarına Katılamama

• Mesleki Ayrım

• Stereotipler (Cinsiyetle Bağdaştırılan Kalıplaşmış Önyargılar)

  1. Erkek Yöneticiler Tarafından Konulan Engeller

Bu engellerden en önemlisi kadınlara yönelik önyargılardır. Çoğu negatif olan bu önyargılar kadınların verilen üst düzey işleri yapamayacağına dair görüşleri içerir. Kişilik, kararlılık ve azim açısından yetersiz olarak değerlendirilirler. Erkek yöneticilertarafından oluşturulan diğer engeller ise “kadınlarla iletişim kurmanın zorluğu” ve“ erkeklerin gücü elde tutma” isteğidir.

  1. Kadın Yöneticiler Tarafından Konulan Engeller

Daha çok erkek yöneticilerin koyduğu engeller tartışılırken kadın yöneticilerin koyduğu engeller göz ardı edilmektedir. Kadın yöneticiler tarafından konulan engeller de şu başlıklar altında sıralanmaktadır:

Kendini referans alma yanılgısı; Kadın yöneticilerin bilinçaltındaki “Ben bu noktaya nasıl geldiysem, herkes aynı şekilde gelebilir. Özel bir çabaya gerek yok mantığıdır.

“Kraliçe arı” sendromu (Kadınların birbirlerini çekememeleri); Tepe yönetimde görülen ‘tek kadın’ olmanın bir başarı ve ayrıcalık göstergesi olduğu inancıdır.

  1. Kişinin Kendi Kendine Koyduğu Engeller

Cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar; “Kadının yeri neresi?” sorusunun cevabını bulamayışı. Toplumsal değerleri sorgulamadan içselleştirmek,

Kadınlara karşı olan negatif önyargıları kabul etme, benimseme,

İş-aile çatışması ve suçluluk duygusu ile başa çıkamamak,

Özgüven eksikliği, kararsızlık, ne istediğini bilememek; kendini geliştirme, koşullarını değiştirme isteği, inancı veya imkânı olmamak,

Sistemin değiştirilemeyeceğine duyulan inanç, sistemi destekleme zorunluluğu hissetmek,

Kariyer yönelimli olmamak, kariyerde yükselmenin gerekliliklerini ve zorunluluklarını göze almamak,

Kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselme konusunda kendi kendilerine koydukları engeller içerisindedir.

  • CAFE TEAWIETY İLE AMAÇLANAN NEDİR?

CAFE TEAWIETY  projesiyle amaçlanan ana hedef, çalıştıkları sektörde kendini ispat etmiş  ve uzmanlık alanlarında deneyim kazanmış olan değerli büyüklerimizi başta kadın mühendis adayları olmak üzere üniversite öğrencileri ile  buluşturarak, onlara yol gösterici olabilmeleri , mesleklerinde karşılaştıkları engellere yönelik tecrübelerini aktarmaları , öğrencilerin sektörlere dair sahip oldukları soru işaretlerine yanıt sunmalarını sağlamaktır.

  • CAFE TEAWIETY KONSEPTİ NEDİR?

Proje konsept olarak , iki ya da üç haftada bir değerli Rotaryen büyüklerimizi 15 kişilik üniversite öğrenci grubu ile samimiyetin daha fazla olacağı bir  Cafe ortamında bir araya getirerek bir – bir buçuk saat sürecek çay saati şeklinde planlanmıştır. Öğrenci sayısının az tutulmasıyla hedeflenen,  herkesin aklındaki en az bir soruyu cevaplayabilecek şekilde verimli dakikalar geçirmektir.

  • CAFE TEAWIETY KATILIMCI KONUŞMACILARI
  • CAFE TEAWIETY projesi için belirlenen ilk katılımcı konuşmacımız değerli Rotaryen büyüğümüz, Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi  Yürütme Kurulu Başkanı JALE BAYRAKTAR  olmuştur.

Etkinlik fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.